iniciativa

[lang_si] Č I P k e * je iniciativa, ki raziskuje situacijo žensk v znanstveno tehničnem kontekstu in intermedijski umetnosti, odpira prostor komuniciranja o pogojih delovanja žensk na tem področju ter hkrati organizira praktično-izobraževalni program, ki vključuje različne delavnice odprtokodnih programov, njihovega programiranja, grafičnega oblikovanja, video montaže, elektronike in robotike.

* Č I P k e
1. čipke, množ. sam.: nežna tkanina iz sukanca, zvezena v mrežaste vzorce
2. čip, sam. elektronika: elektronska komponenta, navadno iz silicija, ki vsebuje specifične elektronske zakonitosti in je del integriranega vezja.
3. čipke, množ. sam.: prevod korena (ang. lace) iz priimka angleške matematičarke iz 19. stoletka Ade Lovelace, ki je napisala prvi algoritem za strojno procesiranje.

Skupnost ČIPke negujeta Saša Spačal, Ida Hiršenfelder. ČIPke delujejo v Rampa labu na Kersnikovi 4 v Ljubljani, s podporo Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Č I P k e * is an initiative for researching the conditions for women who are active in the context of science, technology and media art. The goal is to open a space for conversation about women working in these fields and to organise practical educational programme including various workshops on electronics, robotics, open source programing, and the usage of open source programs for graphical design, video editing, sound synthesis…

* Č I P k e
1. čipke plur. n.: laces: a delicate fabric made of yarn or thread in an open weblike pattern.
2. čip n. electronics: chip: an electronic component processed to have specified electrical characteristics in an integrated circuit.
3. čipke plur. n.: laces: a plural abbreviation of the name of mathematician Ada Lovelace who created the first algorithm intended to be processed by a machine.

ČIPke community is nurtured by Saša SpačalIda Hiršenfelder in Rampa lab, Kersnikova 4, Ljubljana with the support of Ministry of Culture of Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana.