video_your body language shapes who you are

Socialna psihologinja Amy Cuddy opiše nekaj primerov telesne govorice ter kako telesna drža vpliva na naše počutje, na to, kako vidimo sebe in kako nas vidijo drugi. Kako lahko s preprostim in zavestnim spreminjanjem drže iz zaščitniške v pozicijo moči, shekamo našo prezenco in lastno počutje, celo kadar se ne počutimo najbolj samozavestno. Zanimivo je, da s tovrstnimi spremembami vplivamo tudi na hormonsko ravnovesje v telesu.

Advertisements