legenda_rosalind franklin

21RFranklinLRG

Rosalind Elsie Franklin je bila pionirka molekularne biologije in je kot strokovnjakinja na področju rentgenske kristalografije ključno prispevala k razumevanju fine molekulske zgradbe DNK, RNK, virusov, premoga in grafita. Njeno delo o DNK je postalo zelo znano, ker je DNK pomembna pri celičnem metabolizmu in genetiki; odkritje njene zgradbe pa je njenim sodelavcem pomagalo razumeti kako se genetske informacije prenašajo od staršev k otrokom.

Najbolj je znana po svojem delu s slikami z rentgenskim uklonom DNK, kar je vodilo do odkritja dvojnovijačne zgradbe DNK. Njeni podatki so po Cricku leta 1953 služili postavitvi Crickove in Watsonove domneve o zgradbi DNK. Njene slike s pomočjo rentgenskega uklona, ki so potrdile dvojnovijačno zgradbo DNK, je brez njene vednosti Watsonu pokazal Wilkins. Čeprav so slike in točna razlaga podatkov preskrbele dragocen vpogled v zgradbo DNK, njene znanstvene doprinose k odkritju dvojne vijačnice pogosto spregledajo.

Neobjavljeni osnutki njenih člankov, napisani ravno, ko je odhajala z londonskega Kraljevega kolidža, kažejo, da je neodvisno določila celotno B-formo vijačnice DNK in lego fosfatnih skupin na obodu strukture. Še več, njeno poročilo je prepričalo Cricka in Watsona, da morajo biti opore na zunanjem robu, kar je bilo pomembno, ker so pred tem Crick in Watson, ter neodvisno Pauling izdelali modele z verigami znotraj in bazami, ki so bile usmerjene navzven. Njeno delo je bilo objavljeno tretje v nizu treh člankov o DNK v reviji Nature, predhodna članka Watsona in Cricka pa sta le bežno omenila njen dobrinos k njuni domnevi.

Po zaključku dela o DNK je raziskovala virus tobačnega mozaika (TMV) in poliovirus.

Rosalind_Franklin_Plate_1_DNA_B_form_1000TMV_Franklin

Advertisements